Fotboll Fitness

Vad är Fotboll Fitness?

En träningsform som passar alla oavsett ålder, fotbollserfarenhet eller fysisk form.

Fotboll Fitness kan definieras som organiserad spontanfotboll. Träningen kräver ingen tidigare fotbollsbakgrund och vi spelar på en mindre plan där all träning genomförs med boll. Fokus ligger på att förbättra hälsan på ett roligt och socialt sätt utan fokus på att vinna. Danska studier visar att fotboll har en mycket positiv effekt på både kondition, muskeluppbyggnad, vikt och fettprocent. Forskningen har utförts på flera olika testgrupper och svaren pekar åt samma håll – fotboll som träningsform är fantastisk!


Det finns flera anledningar för föreningar att erbjuda Fotboll Fitness. Dels ger det fler medlemmar till föreningen men det ökar också chansen till en bättre gemenskap och ett större engagemang. Innan ni startar upp Fotboll Fitness är det viktigt att verksamheten är förankrad i styrelsen. Därefter bör ni bestämma er för vilken målgrupp ni vill nå. Det kan exempelvis vara unga vuxna, föräldrar med barn i verksamheten eller pensionärer

Att spela fotboll tillsammans är både glädjefyllt och effektivt! På fotbollsplanen tränar ni både kondition och muskelmassa samtidigt som det ökar förbränningen och stärker skelettet. Ta chansen att komma i form på ett roligt och enkelt sätt med hjälp av Fotboll Fitness!

Läs mer om Fotboll Fitness här!