Förening

Samhället och idrottsrörelsen är i ständig förändring. För att hänga med i utvecklingen behöver idrotten ständigt se över och förbättra sin verksamhet. Kort sagt att aktivt arbeta med föreningsutveckling.

Föreningens utvecklingsarbete kan delas in i tre områden, kärnverksamhet, stödverksamhet och kringverksamhet.

- Bra idrottslig verksamhet med välutbildade ledare och spelare
- Bra struktur på styrelse och kommittéarbetet med tydlig avgränsning i arbetsuppgifter
- Roliga och trevliga kringarrangemang som ger föreningens medlemmar ett mervärde och skapar intäkter till föreningens idrottsliga verksamhet

Föreningar som jobbar med att utveckla alla tre utvecklingsområdena kommer att bli framtidens vinnare.