Kansli

Södermanlands Fotbollförbund
Verkstadsgatan 5, Munktellarenan
633 61 Eskilstuna

Org. nummer: 818000-2597
Bankgiro: 150-2988

Kansliets telefontider:
Måndag - Torsdag 9.00-16.00
Fredag 9.00-12.00

Kanslimail: fotboll@idrottsormland.se