Rapport årsmöte 3 mars

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga föreningar och ombud som deltog på det historiska första digitala årsmötet den 3 mars!

Årsmötet leddes av Jimmy Jansson, Eskilstuna kommunstyrelses ordförande.

Röstning tillämpades på ett val, valberedningen hade föreslagit Tomas Karlsson som ny ledamot i styrelsen. Där var det dock ett antal föreningar som istället föreslog omval på Metin Yildirim. Efter röstningen stod det klart att Metin Yildirim valdes in på två nya år i styrelsen med siffrorna 77-43.

I övrigt beslutade årsmötet enligt valberedningens förslag på omval till styrelsen, detta innebär att styrelsen är intakt med samma besättning som 2020.

Gällande valberedningen så beslutade årsmötet att utöka den med två personer, Fehmi Tasci, Södertälje och Isaac Doktorian, Eskilstuna. Den sistnämnde utsågs även till ordförande i valberedningen.