Förlängda lokala allmänna råd som påverkar föreningar i Södertälje och Nykvarn

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i Stockholms län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har därför fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden som sedan tidigare gäller i länet.

Dessa allmänna råd gäller till och med 13 december.

De delar av råden som idrottsrörelsen i synnerhet berörs av:

✔️ Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

✔️Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

✔️ Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

Läs de allmänna råden i sin helhet på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Frågor kan ni ställa till:

✔️Södermanlands Fotbollförbund med idrottsspecifika frågor.

✔️Era respektive kommuner eller annan hyresvärd med frågor om vad som gäller i de idrottsytor som ni nyttjar.

✔️Allmänna frågor om Covid -19 och idrott kan ni ställa till corona@rfsisu.se

✔️Om ni önskar bolla eller sortera era frågor kan ni kontakta er idrottskonsulent hos RF-SISU Sörmland.

✔️ Följ Svenska Fotbollförbundets uppdateringar här.

✔️ Följ Riksidrottsförbundets uppdateringar här.