Uppdaterade riktlinjer fr o m 14 december

Fr.o.m. den 14 december 2020 gäller nya nationella föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten. Dessa ersätter tidigare lokalt gällande allmänna råd. För idrotten finns allmänna råd riktade till såväl enskilda (personligt ansvar) som verksamheter. Södermanlands Fotbollförbund följer FHM:s rekommendationer samt SvFF:s riktlinjer, se länkar nedan.

På måndag den 14/12 kommer vi att återkomma med information till berörda parter som är anmälda till av SöFF arrangerade tävlingar/aktiviteter och som kommer att beröras av de nya restriktioner.

Svenska Fotbollförbundets uppdaterade riktlinjer finns att läsa här.

RF:s information finns att läsa här.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd i helhet finns att läsa här.