Informationsaffisch till idrottsplatser

Efter önskemål från föreningar har vi nu tagit fram en affisch med ett antal punkter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vad som gäller nu under matcher när coronapandemin har en viss påverkan. Affischen kan med fördel sättas upp på era idrottsplatser!

Klicka på rubriken för att ladda ner affischen!

Ladda ner affischen här:

Informationsaffisch till idrottsplatser