Anpassning av Fotbollsskolan

Många föreningar som planerar att arrangera fotbollsskola i sommar kan känna osäkerhet till möjligheterna till det i rådande tid. Folkhälsomyndigheten fortsätter att poängtera vikten av fysisk aktivitet, särskild för barn, under den här tuffa tiden. SvFF och distrikten fortsätter därför att erbjuda föreningar möjlighet att använda konceptet kring fotbollsskolan även i sommar. Om det skulle bli en sommar där fler barn än vanligt stannar hemma på semestern så kan fotbollsskolan komma att spela ännu viktigare roll i samhället. Däremot kan det krävas vissa anpassningar.

Svenska Fotbollförbundet och fotbollsskolans leverantörer har beslutat att använda årets modell på deltagar- och ledarpaketet även 2021. Detta för att föreningar ska kunna använda samma material nästa år ifall att det blir ovanligt många återbud pga. sjukdomar eller ifall någon förening till och med skulle behöva ställa in sin fotbollsskola.

Vilka anpassningar som behöver göras på respektive fotbollsskola vet varje förening bäst själva utefter sina förutsättningar med anläggningar etc.

Nedan följer ett antal länker med information och tips kring hur föreningar kan tänka när det gäller anpassning av Fotbollsskolan i dessa tider,

Riktlinjer för Fotbollsskolan under Corona-spridning

Föreningsinfo om beställningar

Anpassningar av Fotbollsskolan