Föreningsanmälan för fotbollsskolan är öppen

Landslagets Fotbollsskola har genomgått en del förändringar under vintern. Bland annat har ordet landslaget strukits från namnet och det har blivit möjligt för föreningar att själva välja vilken sportkedja de vill samarbeta med kring fotbollsskolan. Förändringarna har fördröjt processen med att öppna administrationssidan men från och med 28 januari är det möjligt för föreningar att registrera fotbollsskolor. (Klicka på rubriken för mer info)

Hösten 2017 gjordes en omfattande analys av Fotbollsskolan där bland annat föreningar och föräldrar svarade på enkäter. Utfallet av detta arbete visade bland annat att föreningar önskar en ökad flexibilitet i konceptet medan de flesta föräldrar prioriterar att barnen har kul samt lär sig om värderingsfrågor som allas lika värde.

Förändringsarbetet är en långsiktig process där målsättningen är att succesivt förbättra Fotbollsskolan inom de områden som identifierats. Alla förändringar som planeras kan inte ske omgående p g a bland annat avtal med partners och kostnader som är knutna till olika förändringar.

Redan till 2018 blev ett nytt utbildningsmaterial för ledare inkluderat i konceptet med syftet att ge ledarna bättre förutsättningar att göra Fotbollsskolan kul och utvecklande både på och utanför planen.

Till 2019 har följande större förändringar skett:

  • Nytt namn: Fotbollsskolan
  • Materialleverans sker via valfri sportkedja
  • Möjligt för förening att välja till shorts och strumpor i deltagarpaketet
  • Flyttar in på svenskfotboll.se för att bli en tydligare del av svensk fotboll

Vi hoppas att föreningar, ledare, deltagare och föräldrar kommer att uppskatta den nya fotbollsskolan. Välkomna med era anmälningar!