Nollvisionen 2009

Nollvisionen syftar till att lyfta fram alla positiva begrepp inom fotbollen och vi har kommit en bra bit på vägen sedan starten 2006.

Därför är det vår önskan och starka förhoppning att alla fotbollsledare fortsätter med att göra vår gemensamma "Nollvision" till det mest angelägna projektet även under 2009.

Vad går nu visionen ut på? Kort uttryckt så gäller det att få bort allt osportsligt från fotbollsplanerna. Här spelar naturligtvis vi som ledare en viktig roll, som goda föredömen. Våra fotbollsspelare gör inte alltid som vi säger men däremot oftast som vi gör.

Vår gemensamma uppgift är därför att, som ett första steg, komma under 100 grova utvisningar per säsong. Vi nådde ej dit under 2007 eller 2008 men vi fortsätter vårt arbete under 2009.

DOMARTOLKNING

Följande ska leda till grov utvisning:

  • att skrika ut könsord eller använda könsord mot spelare, domare, ledare eller publik.
  • Att använda ord som hora, bög eller liknande mot spelare, domare, ledare eller publik.
  • Att använda svordomar riktade mot spelare, domare, ledare eller publik.
    -- Alla ord med rasistisk innebörd.

Följande kan leda till varning:

  • svordomar som inträffar på grund av misslyckade passningar eller målskott ger normalt ingen bestraffning, utom i de fall skrikandet hörs över hela idrottsplatsen då det ska leda till varning.

Tanken med "NOLLVISIONEN" är fortfarande att vi ska få bort dåligt uppträdande och alla glåpord, som leder till ökat våld på våra fotbollsplaner!Låt oss med gemensamma krafter göra fotbollen till den mest uppskattade idrotten som samlar alla ungdomar i en kamratlig gemenskap!

TIPSET: Samla ihop alla spelarna innan varje match och påminn om vad som gäller!