Distriktslag

Från och med det år spelarna fyller 15 år påbörjas distriktslagssamlingarna. Distriktslagsamlingarna pågår till och med det år spelarna fyller 19 år.

Den största andelen av SöFF:s spelarutbildningsaktiviteter ligger under perioden oktober-mars. Det av två skäl: 1. Detta stimulerar spelare, ledare och föreningar att bedriva fotbollsträning året runt. 2. SöFF vill minimera risken för att störa tävlingsverksamheten april-september.

Avgifter för deltagare
Träningspass - 150 kr
Heldag (träning/match + träning/match) - 200 kr
Läger - 200 kr/dag
Kostnadstak per förening - 10 000 kr (efter taket är uppnått betalar föreningen inget för sina spelare)