Gymnasieskolan

Elitidrott och utbildning - NIU

Svensk fotboll har genom åren haft mycket stora framgångar med både landslag och klubblag. För att vi också i framtiden ska ha fortsatta internationella framgångar krävs bra utbildning och bra utvecklingsmiljöer för unga fotbollsspelare. Gymnasier med Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) ska vara en sådan utvecklingsmiljö, där elitsatsande fotbollsungdomar ges möjlighet att ta tillvara sin idrottstalang och som erbjuder bra förutsättningar att kombinera studier och fotboll. Denna kombination och möjlighet är mycket värdefull för svensk fotbolls framtid.

Svenska Fotbollförbundet, specialdistriktsförbunden och fotbollsföreningarna har sedan många år ett mycket bra samarbete med de gymnasieskolor som erbjuder specialidrott fotboll. De nationellt godkända idrottsutbildningarna har inneburit en möjlighet att ytterligare utveckla samarbetet mellan inblandade parter.

Lokala idrottsutbildningar - LIU-fotboll

Idrott och hälsa specialisering syftar till att stimulera det idrottsliga intresset och till att fördjupa elevernas kunskaper och färdigheter i fotboll. Utveckling av den idrottsliga förmågan och fördjupade kunskaper i idrotten fotboll ska stå i fokus. Kurserna i Idrott och hälsa specialisering ger dessutom goda möjligheter att tydliggöra sambanden mellan idrott, hälsa, samhälle och kultur, vilket ger eleverna en helhetssyn på idrottsutövande.

Länk till Svenska Fotbollförbundets sida för Fotboll i Gymnasieskolan

Kontaktperson på Södermanlands Fotbollförbund:
Semir Mehanovic, 010-4764281, semir.mehanovic@idrottsormland.se (föräldraledig hösten 2020).
Peter Lundh, 010-4764286, peter.lundh@idrottsormland.se