Grundskolan

Syftet med ämnet Fotboll i grundskolan är att:

  • Att öka mängden fysisk aktivitet i skolan genom att skolor medverkar i "Fotboll för alla"
  • Ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll
  • Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand
  • Lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning
  • Att stärka samarbetet mellan skolan och föreningslivet i syfte att få fler barn som börjar och fortsätter idrotta i en förening
  • Att sprida idrottens grundvärderingar såsom Fair Play och allas lika värde

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Specialdistriktsförbunden (SDF) vill utveckla skolor med så kallad fotbollsprofil. En etablering av fotbollsverksamhet i skolan finns i många av landets kommuner. Fotbollsintresserade flickor och pojkar får därmed möjlighet att inom ramen för skoldagen utöva sin favoritidrott. Det ger också goda möjligheter för skola och förening att samverka kring idrottens grundvärderingar som till exempel fair play, allas lika värde samt en drog- och dopningsfri idrott.

För svensk fotbolls utveckling både kort- och långsiktigt är det av stort värde och därför vill SvFF och SDF aktivt stärka denna verksamhet.

Länk till Svenska Fotbollförbundets sida för Fotboll i Grundskolan.

Kontaktperson på Södermanlands Fotbollförbund:
Semir Mehanovic, 010-4764281, semir.mehanovic@idrottsormland.se