Fair Play i Södermanland

Sedan 1996 genomförs Fair Play-ligan i sörmländsk fotboll, division 4 - 7 herrar. Fr o m 2010 också Pojkar Division 1.

Varningar och utvisningar poängsätts enligt följande skala:

Gult kort 1 poäng
Lindrig utvisning (målchans) 2 poäng
Gult kort + ytterligare gult kort = lindrig utvisning 3 poäng
Gult kort + i senare skede lindrig utvisning (målchans) 3 poäng
Grov utvisning 4 poäng
Gult kort + i senare skede grov utvisning 5 poäng

En Fair Play avgift tas ut enligt följande:

Poäng kr/poäng
1-10 10:-/poäng
11-20 20:-/poäng
21-30 30:-/poäng
31-40 40:-/poäng
41- 50:-/poäng

Räkneexempel:
Ärla IF drar under säsongen på sig 31 poäng. För detta betalar Ärla 640 kr (10 poäng x 10 kr + 10 poäng x 20 kr + 10 poäng x 30 kr + 1 poäng x 40 kr).

Summan av samtliga avgifter per serie fördelas enligt följande:
50 % tillfaller det lag i varje serie som efter seriens avslutning har lägst antal poäng.
30 % tillfaller det lag i varje serie som har näst minst antal poäng.
20 % tillfaller förbundet som öronmärkta pengar att användas till Fair Play-verksamhet.
Skulle två eller flera lag erhålla lika få poäng, delar dessa lag på 80% av summan avgifter.
Skulle två eller flera lag hamna på andra plats i Fair Play-ligan delar dessa lag på 30% av summan avgifter.
Vandringspris.
Ett vandringspris instiftades 1996. För att erövra priset fordras tre inteckningar. Den förening som erhåller lägst snittpoäng per match enligt ovanstående beräkning erhåller inteckningen.