Matchvärdar

På förekommen anledning vill vi påminna alla våra föreningar om Tävlingsbestämmelserna.
Fr.o.m. 2007 är lagvärdar obligatoriskt.
(I Södermanland kallade matchvärdar)

Med hänvisning till TB gäller att förening/laget ska vid varje match ha utsett en matchvärd, som ska antecknas på domarrapporten.

Den som är uppskriven som matchvärd kan inte samtidigt vara på plan som spelare och ej heller vara uppsatt som matchfunktionär.

Kravet gäller alla 7- 9- och 11-manna matcher i Södermanland, utom veteranserien.

Matchvärden ska vara lätt att identifiera t.ex. genom att bära matchvärdsbricka/väst, kontakta kansliet ifall ni saknar bricka eller väst.

Om matchvärd inte har utsetts och antecknats på domarrapporten före matchen ska matchen inte spelas och hemmalaget förlorar med resultatet 0-3.

Om matchen ändå har spelats trots avsaknad av matchvärd kan hemmalaget tilldömas straffavgift men aktuellt matchresultat kvarstår.

Grundläggande arbetsuppgifter för matchvärden

Vara en god ambassadör för arrangerande förening, använda sunt förnuft och gott omdöme i sitt uppdrag som värd, samt sträva efter att sprida en god stämning.

Vid utövande av sitt uppdrag bära en väst (helst gul) tydligt märkt "Matchvärd"

Vara ett stöd för såväl domare, bortalag som hemmalag. Av detta följer att det är av största vikt att matchvärden uppvisar ett förtroendeingivande och opartiskt beteende vid utövande av uppdraget.

Under matchen vara placerad väl synlig i nära anslutning till spelplanen så att matchvärden har möjligt att följa händelserna på och omkring fotbollsplanen.

Vara lyhörd för det fall att domaren påkallar assistans (med att t.ex förflytta supportrar/publik från avbytarbåsen).

Ta emot domare och bortalag. Vid halvtidssignalen/slutsignalen skall matchvärden söka upp domaren och följa denne in i omklädningsrummet. Uppdraget pågår fram tills det att domaren och samtliga spelare/ledare i båda lagen har lämnat planen, gått in i omklädningsrummen och sedvanligt lugn råder på idrottsplatsen/arenan.

Vid ev. ordningsstörningar eller andra incidenter är det av största vikt att matchvärden är väl synlig och agerar på ett sådant sätt att den/de utsatta får det stöd och den assistans som situationen kräver, samt i övrigt vidtar de åtgärder som situationen kräver (t.ex. ringa ambulans, polis m.m.).