Matchobservatörer

SöFF fortsätter satsningen på sörmländska matchobservatörer (MO).
MO kommer i första hand att dyka upp på senior- och juniormatcher men vi har även
möjlighet att göra vissa besök inom ungdomsfotbollen.
Ett av syftena med MO är att från förbundet få en ökad kontakt/dialog med våra föreningar genom fysiska besök och samtidigt kunna vara en resurs i arbetet med att utveckla verksamheten i både förening och förbund.

Vi har som mål att så många föreningar som möjligt ska få besök på sin hemmaarena under den kommande säsongen.
Naturligtvis kommer vi att besöka nybildade föreningar oftare för att kunna stötta lite extra och samtidigt kanske få göra fler besök hos någon förening där vi gör en bedömning att tidigare besök måste följas upp.
Vi hoppas naturligtvis att vi inte behöver skicka MO till matcher bara för att det har varit
dålig stämning på eller runt arenorna.
Där har vi alla (ledare/spelare/publik) ett gemensamt ansvar.

När en MO varit på matchbesök så kommer han/hon att skriva en kort rapport till förbundet.
Vi hoppas dessa rapporter kommer att genomsyras av positiva händelser och bra uppträdande.
Ta tillfället i akt att förmedla idéer och synpunkter.