Barn- och ungdom

Här hittar ni information kring Barn- och ungdomsfotbollen 2021.

Sista dag för anmälan : Regionala P15 (fri anmälan) samt intresseanmälan till F15 regional serie = 19 januari. Junior herr & dam = 15 februari. Övriga serier och sammandrag = 1 mars.

Spelform 3 mot 3 Inbjudan 3 mot 3
Spelform 5 mot 5 Inbjudan 5 mot 5
Spelform 7 mot 7 Inbjudan 7 mot 7
Spelform 9 mot 9 Inbjudan 9 mot 9

Spelform 11 mot 11

Inbjudan P15 regional serie

Inbjudan 11 mot 11

Intresseanmälan F15 regional serie

För en fullständig beskrivning av regler och förutsättningar hänvisar vi till dokumentet "Spelregler för barn- och ungdomsfotboll".

Överåriga i respektive spelform

Dispensansökan