Idrottens bestraffningsregler

Utdrag ur Idrottens bestraffningsregler:

"I samband med all idrottsutövning, som sker under ledning av domare eller andra funktionärer, gäller en i det närmaste obegränsad skyldighet att följa domarnas och funktionärernas anvisningar. Denna skyldighet gäller sålunda även vid misstag från deras sida; sådana får påtalas i särskild ordning och ger inte grund för vägran att efterkomma meddelade anvisningar. Skyldighet att följa dessa anses i hög grad gälla ledare och tränare, inte minst sådana som är ansvariga för och arbetar i ungdomsverksamhet och till följd därav bör tjäna som föredömen".