RF-Stöd

Projektstöd inom barn- och ungdomsidrott syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsfotboll i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025 och Svenska Fotbollförbundets Strategi 2018-2022.

Under perioden 2020–2021 är det tre områden som idrottsföreningar kan söka projektstöd för:

 • få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 • utbildade barn- och ungdomsledare
 • idrottssvaga områden (ansökan kan enbart göras via distriktsidrottsförbund)

1. Projektstöd IF - utbildning

Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn-och ungdomsidrott ska ledas av
utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala
och idrottsspecifika utveckling.

Sörmlandslyftet

I paketet ingår av SöFF arrangerade utbildningar alt föreningsstöd, under förutsättning att föreningen deltagit på SöFF Föreningskonferens med minst två representanter:

Spelarutbildningsplanaktiviteter:

 • Schysst Ledare
 • Spelarutbildningsplansutbildning i föreningen
 • Fortbildningsaktiviteter för aktivitetsledare
 • Mentorskapsbesök i föreningen

SvFF Tränarutbildningar - 40 % rabatt på kursavgift

 • Tränarutbildning C
 • Tränarutbildning B Ungdom
 • Tränarutbildning A Ungdom
 • Målvaktstränarutbildning C
 • Målvaktstränarutbildning B
 • Tränarutbildning Futsal

Fotbollens Spela, Lek och Lär

Ledarutbildning fotbollsskolan Lira Blågult

2. Projektstöd IF - ungdomar

Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13-20 år

Inriktning

Att få föreningarna att ändra struktur och kultur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten

Föreningsprojekt

Behålla barn och ungdomar

Projekt ska beviljas för att:

 • Utveckla eller implementera nya tränings-och tävlingsformer för målgruppen.
 • Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta.
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.
 • Licensavgift Diplomerad Förening.

Ansökan av dessa idrottsmedel görs i föreningens IdrottOnline.

Kontakt Södermanlands FF är:

Peter Lundh, peter.lundh@idrottsormland.se

Marcus Holmberg, marcus.holmberg@idrottsormland.se