Verksamhetsmål 2019-2022

Fotbollsutveckling

• Öka antalet utövare, fler ska spela längre

• Fler välutbildade spelare, tränare och domare

Föreningsutveckling

• Fler välutbildade ledare och föräldrar

• Ha 20 st föreningar som genomgått Diplomerad Förening 2022

Förbundsutveckling

• Pådrivande i jämställdhet och mångfald inom sörmländsk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör

• Utveckla en optimerad organisation för sörmländsk fotboll