2000 - 2009

2000
Ordförande:
Stefan Johansson, Strängnäs
Sekreterare:
Christian Welander Torshälla. Kanslichef/adj. sekr.
Ekonomiansvarig:
Krister Blixt, Eskilstuna
Ledamöter:
Leif Haglund, Tystberga
Günter Kramer, Eskilstuna
Lars Wessman, Nyköping
Gunilla Axén, Eskilstuna
Thomas Larsson, Eskilstuna

2001
Ordförande:
Stefan Johansson, Strängnäs
Sekreterare:
Christian Welander Torshälla. Kanslichef/adj sekr.
Ekonomiansvarig:
Krister Blixt, Eskilstuna
Ledamöter:
Leif Haglund, Nyköping
Thomas Larsson, Eskilstuna
Lars Wessman, Nyköping
Owe Cardeståhl, Strängnäs
Tony Roos, Ärla

2002
Ordförande:
Stefan Johansson, Strängnäs
Sekreterare:
Christian Welander Torshälla. Kanslichef/adj sekr.
Ekonomiansvarig:
Krister Blixt, Eskilstuna
Ledamöter:
Thomas Larsson, Eskilstuna
Lars Wessman, Nyköping
Owe Cardeståhl, Strängnäs
Tony Roos, Ärla
Birgitta Henriksson, Katrineholm
Adj. ledamot:
Roger Bengtsson, Eskilstuna

2003
Ordförande:

Stefan Johansson, Strängnäs
Sekreterare:
Christian Welander Torshälla. Kanslichef/adj sekr.
Ekonomiansvarig:
Krister Blixt, Eskilstuna
Ledamöter:
Thomas Larsson, Eskilstuna
Lars Wessman, Nyköping
Owe Cardeståhl, Strängnäs
Birgitta Henriksson, Katrineholm
Roger Bengtsson, Eskilstuna

2004
Ordförande:

Stefan Johansson, Strängnäs
Sekreterare:
Christian Welander Torshälla. Kanslichef/adj sekr.
Ekonomiansvarig:
Krister Blixt, Eskilstuna
Ledamöter:
Thomas Larsson, Eskilstuna
Lars Wessman, Nyköping
Owe Cardeståhl, Strängnäs
Birgitta Henriksson, Katrineholm
Roger Bengtsson, Eskilstuna

2005
Ordförande:

Lars Wessman, Nyköping
Sekreterare:
Christian Welander Torshälla. Kanslichef/adj sekr.
Ekonomiansvarig:
Birgitta Henriksson, Katrineholm
Ledamöter:
Thomas Larsson, Eskilstuna
Mattias Dahl, Nyköping
Owe Cardeståhl, Strängnäs
Olov Larsson, Enhörna
Roger Bengtsson, Eskilstuna

2006
Ordförande:

Lars Wessman, Nyköping
Sekreterare:
Christian Welander Torshälla. Kanslichef/adj sekr.
Ekonomiansvarig:
Birgitta Henriksson, Katrineholm
Ledamöter:
Thomas Larsson, Eskilstuna
Owe Cardeståhl, Strängnäs
Olov Larsson, Enhörna
Roger Bengtsson, Eskilstuna
Johnny Åbom, Kvicksund

2007
Ordförande:

Lars Wessman, Nyköping
Sekreterare:
Christian Welander Torshälla. Kanslichef/adj sekr.
Ekonomiansvarig:
Jessica Scheutz, Malmköping
Ledamöter:
Thomas Larsson, Eskilstuna
Göran Johansson, Torshälla
Olov Larsson, Enhörna
Roger Bengtsson, Eskilstuna
Johnny Åbom, Kvicksund

2008
Ordförande:

Lars Wessman, Nyköping
Sekreterare:
Christian Welander Torshälla. Kanslichef/adj sekr.
Ekonomiansvarig:
Jessica Scheutz, Malmköping
Ledamöter:
Thomas Larsson, Eskilstuna
Göran Johansson, Torshälla
(Håkan Nystedt, Strängnäs, adj del av 2008)
(Jonny Jernqvist, Malmköping, adj del av 2008)
Olov Larsson, Enhörna
Roger Bengtsson, Eskilstuna
Johnny Åbom, Kvicksund

2009
Ordförande:
Lars Wessman, Nyköping
Sekreterare:
Christian Welander, Torshälla. Kanslichef/adj sekr.
Ekonomiansvarig:
Jessica Scheutz, Malmköping
Ledamöter:
Thomas Larsson, Eskilstuna
Olov Larsson, Enhörna
Johnny Åbom, Kvicksund
Sanna Granbeck, Strängnäs
Jaan Kuutmann, Torshälla