1960 - 1969

1960 
Ordförande:

Nils Andersson, Eskilstuna
Sekreterare:
Gunnar Lundqvist, Eskilstuna
Kassör:
se ordf.
Ledamöter:
Oscar Bocian, Vingåker
Karl-Erik Broms, Eskilstuna
Åke Karlsson, Eskilstuna
Eric Nilsson, Katrineholm
Bengt Frisberg, Nyköping
Per Malmberg, Södertälje
Nils Johansson, Stallarholmen

1961 
Ordförande:
Åke Karlsson, Eskilstuna
Sekreterare:
Gunnar Lundqvist, Eskilstuna
Kassör:
Karl-Erik Broms, Eskilstuna
Ledamöter:
Oscar Bocian, Vingåker
Per Malmberg, Södertälje
Eric Nilsson, Katrineholm
Bengt Frisberg, Nyköping
Tore Henriksson, Strängnäs
Sixten Rundström, Järna

1962 
Ordförande:

Åke Karlsson, Eskilstuna
Sekreterare:
Rune Deander, Eskilstuna
Kassör:
Karl-Erik Broms, Eskilstuna
Ledamöter:
Oscar Bocian, Vingåker
Eric Nilsson, Katrineholm
Bengt Frisberg, Nyköping
Per Malmberg, Södertälje
Tore Henriksson, Strängnäs
Sixten Rundström, Järna

1963
Ordförande:
Åke Karlsson, Eskilstuna
Sekreterare:
Rune Deander, Eskilstuna
Kassör:
Karl-Erik Broms, Eskilstuna
Ledamöter:
Oscar Bocian, Vingåker
Bengt Frisberg, Nyköping
Tore Henriksson, Strängnäs
Per Malmberg, Södertälje

1964
Ordförande:
Åke Karlsson, Eskilstuna
Sekreterare:
Rune Deander, Eskilstuna
Kassör:
Karl-Erik Broms, Eskilstuna
Ledamöter:
Oscar Bocian, Vingåker
Bengt Frisberg, Nyköping
Tore Henriksson, Strängnäs
Per Malmberg, Södertälje

1965 
Ordförande:
Åke Karlsson, Eskilstuna
Sekreterare:
Rune Deander, Eskilstuna
Kassör:
Karl-Erik Broms, Eskilstuna
Ledamöter:
Oscar Bocian, Vingåker
Bengt Frisberg, Nyköping
Tore Henriksson, Strängnäs
Lennart Färneland, Södertälje

1966 
Ordförande:

Åke Karlsson, Eskilstuna
Sekreterare:
Rune Deander, Eskilstuna
Kassör:
Karl-Erik Broms, Eskilstuna
Ledamöter:
Oscar Bocian, Vingåker
Bengt Frisberg, Nyköping
Tore Henriksson, Strängnäs
Lennart Färneland, Södertälje

1967 
Ordförande:

Åke Karlsson, Eskilstuna
Sekreterare:
Rune Deander, Eskilstuna
Kassör:
Karl-Erik Broms, Eskilstuna
Ledamöter:
Oscar Bocian, Vingåker
Bengt Frisberg, Nyköping
Lennart Färneland, Södertälje
Tore Henriksson, Strängnäs

1968 
Ordförande:

Åke Karlsson, Eskilstuna
Sekreterare:
Rune Deander, Eskilstuna
Kassör:
Karl-Erik Broms, Eskilstuna
Ledamöter:
Oscar Bocian, Vingåker
Ludwig Dahlström, Nyköping
Lennart Färneland, Södertälje
Tore Henriksson, Strängnäs

1969
Ordförande:
Åke Karlsson, Eskilstuna
Sekreterare:
Rune Deander, Eskilstuna
Kassör:
Karl-Erik Broms, Eskilstuna
Ledamöter:
Oscar Bocian, Vingåker
Ludwig Dahlström, Nyköping
Lennart Färneland, Södertälje
Tore Henriksson, Strängnäs