1950 - 1959

1950
Ordförande:
Erik Larsson, Nyköping
Sekreterare:
Nils Andersson, Eskilstuna
Kassör:
se sekr.
Ledamöter:
Nils Jahnsson, Strängnäs
Sven E Strömquist, Eskilstuna
Sven Persson, Katrineholm
Per Malmberg, Södertälje
Åke Karlsson, Eskilstuna
Oscar Bocian, Vingåker
Karl Gustavsson, Jönåker

1951
Ordförande:
Erik Larsson, Nyköping
Sekreterare:
Nils Andersson, Eskilstuna
Kassör:
se sekr.
Ledamöter:
Nils Jahnsson, Strängnäs
Sven E Strömquist, Eskilstuna
Sven Persson, Katrineholm
Per Malmberg, Södertälje
Åke Karlsson, Eskilstuna
Oscar Bocian, Vingåker
Karl Gagnemo, Björnlunda

1952 
Ordförande:
Erik Larsson, Nyköping
Sekreterare:
Nils Andersson, Eskilstuna
Kassör:
se sekr.
Ledamöter:
Nils Jahnsson, Strängnäs
Sven E Strömquist, Eskilstuna
Per Malmberg, Södertälje
Sven Persson, Katrineholm
Åke Karlsson, Eskilstuna
Oscar Bocian Vingåker
Karl Gagnemo, Björnlunda
Bertil Bohlin, Eskilstuna, adj

1953
Ordförande:

Erik Larsson, Nyköping
(Nils Jahnsson eft. 17 juni)
Sekreterare:
Nils Andersson, Eskilstuna
Kassör:
se sekr.
Ledamöter:
Nils Jahnsson, Strängnäs
Sven E Strömquist, Eskilstuna
Per Malmberg, Södertälje
Åke Karlsson, Eskilstuna
Eric Nilson, Katrineholm
Oscar Bocian, Vingåker
Nils Johansson, Stallarholmen

1954 
Ordförande:

Nils Jansson, Strängnäs
Sekreterare:
Nils Andersson, Eskilstuna
Kassör:
se sekr.
Ledamöter:
Per Malmberg, Södertälje
Sven E Strömquist, Eskilstuna
Åke Karlsson, Eskilstuna
Eric Nilsson, Katrineholm
Bengt Frisberg, Nyköping
Oscar Bocian, Vingåker
Nils Johansson, Stallarholmen

1955
Ordförande:
Nils Jansson, Strängnäs
Sekreterare:
Nils Andersson, Eskilstuna
Kassör:
se sekr.
Ledamöter:
Per Malmberg, Södertälje
Åke Karlsson, Eskilstuna
Eric Nilsson, Katrineholm
Bengt Frisberg, Nyköping
Sven E Strömquist, Eskilstuna
Oscar Bocian, Vingåker
Nils Johansson, Stallarholmen

1956
Ordförande:
Nils Jansson, Strängnäs
Sekreterare:
Nils Andersson, Eskilstuna
Kassör:
se sekr.
Ledamöter:
Per Malmberg, Södertälje
Åke Karlsson, Eskilstuna
Bengt Frisberg, Nyköping
Eric Nilsson, Katrineholm
Karl-Erik Broms, Eskilstuna
Oscar Bocian, Vingåker
Nils Johansson, Stallarholmen

1957 
Ordförande:

Nils Jansson, Strängnäs
Sekreterare:
Nils Andersson, Eskilstuna
Kassör:
se sekr.
Ledamöter:
Per Malmberg, Södertälje
Åke Karlsson, Eskilstuna
Bengt Frisberg, Nyköping
Eric Nilsson, Katrineholm
Karl-Erik Broms, Eskilstuna
Oscar Bocian Vingåker
Nils Johansson, Stallarholmen

1958 
Ordförande:

Nils Jansson, Strängnäs
Sekreterare:
Nils Andersson, Eskilstuna
Kassör:
se sekr.
Ledamöter:
Per Malmberg, Södertälje
Karl-Erik Broms, Eskilstuna
Åke Karlsson, Eskilstuna
Eric Nilsson, Katrineholm
Bengt Frisberg, Nyköping
Oscar Bocian, Vingåker
Nils Johansson, Stallarholmen

1959 
Ordförande:
Nils Jansson, Strängnäs
Sekreterare:
Nils Andersson, Eskilstuna
Kassör:
se sekr.
Ledamöter:
Per Malmberg, Södertälje
Karl-Erik Broms, Eskilstuna
Åke Karlsson, Eskilstuna
Eric Nilsson, Katrineholm
Bengt Frisberg, Nyköping
Oscar Bocian, Vingåker
Nils Johansson, Stallarholmen