1917 - 1919

1917 
Ordförande:

Yngwe Anderson, Eskilstuna
Sekreterare:
Gustaf Modin, Eskilstuna
Kassör:
se sekr.
Ledamöter:
Anton Mattsson, Eskilstuna
K Holmgren, Eskilstuna
K Hellström, Katrineholm
B Flodin, Strengnäs
Ivan Fast, Södetälje

1918 
Ordförande:

Yngwe Anderson, Eskilstuna
Sekreterare:
Gustaf Modin, Eskilstuna
Kassör:
se sekr.
Ledamöter:
Willy K.E Johansson Eskilstuna
Bernt Larsson, Eskilstuna
Ivan Fast, Södertälje
Bertel Flodin, Åkers Styckebruk
Knut Hellström, Katrineholm

1919 
Ordförande:
Yngwe Anderson, Eskilstuna
Sekreterare:
Gustaf Modin, Eskilstuna
Kassör:
se sekr.
Ledamöter:
Bernt Larsson, Eskilstuna
Ivan Fast, Södertälje
Knut Hellström, Katrineholm
Bertel Flodin, Åkers Styckebruk
Filip Nilsson, Nyköping