Rapport från Årsmötet

Årsmötet genomfördes onsdag 13 mars under lugna former med 26 föreningar närvarande. Ordförande Nina Lindström inledde med lite info från vår verksamhet samt den SROI-studie (Social Return On Investment) som genomförts på uppdrag av UEFA och som visar hur mycket breddfotbollen ger tillbaka till samhället. Mer om studien finns här.

Årsmötet leddes med god hand av Marie Svensson, kommunalråd och ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna. Nina Lindström omvaldes enhälligt som ordförande i styrelsen och omval även på ledamöterna Elin Duán, Jaan Kuutmann och Metin Yildirim. Som ny ledamot i styrelsen valdes Robin Safar då Kalle Kun valt att kliva av styrelsen. Erlend Stavehaug omvaldes till ordförande i Disciplinnämnden.


Från vänster: Robin Safar, Nina Lindström, Marie Svensson och Kalle Kun

På Årsmötet delades också ut tre exemplar av vår högsta utmärkelse, Frikortet, för arbete och delaktighet i över 25 år till dessa herrar (från vänster): Timo Granetin, Hans Wagneryd och Rolf Hansson. Stort tack för ert arbete i sörmländsk fotboll!