Ungdoms-DM 2021 - Inställt

Under gårdagen beslutade Södermanlands FF att ställa in ungdoms-DM 2021 med hänvisning till Coronapandemin och de restriktioner och allmänna råd från Regeringen, FHM och Region Sörmland.

Webbinarium: Ekonomisk Styrning

Södermanlands FF bjuder in samtliga fotbollsföreningar i Södermanland till ett kvällswebbinarium i temat Ekonomisk styrning, onsdagen den 28 april kl 18-19.15. Webbinariet är del i arbete med Diplomerad Förening men riktar sig mot samtliga föreningar.

En framgångsrik förening har tydliga riktlinjer och principer för sin styrning av ekonomiska, personella och materiella resurser. De bygger på en medvetenhet om hur kostnader påverkar individers möjligheter att vara med och att skapa rättvisa förutsättningar att ta del av föreningens resurser. Det är styrelsen som är ansvariga för ekonomistyrningen. Det finns också arbetssätt och rutiner kring den ekonomiska hanteringen som säkerställer att föreningen har en ekonomi i balans.

Mattias Lindström som föreläser i ämnet är ordförande i IFK Viksjö (Sveriges första diplomerade förening) och ordförande i Stockholms Fotbollsförbunds föreningskommittè. Målgrupp är de föreningar som vill skapa en (eller utveckla en redan befintlig) strategi för sin ekonomiska styrning med målet att få en större kontroll på sin ekonomi.

Vi ser med fördel att det är flera (2-4) personer från föreningen som deltar på träffen. Det kan vara ordförande, styrelseledamöter, personal, personer i kommittéer/utskott etc.

Anmälan: Görs genom föreningsinloggning i FOGIS eller på länken nedan senast den 23 april. Anmälan görs här!

Hur: Föreningsträffen kommer att genomföras via Microsoft Teams. För att delta på träffen behövs dator med kamera och mikrofon samt god internetuppkoppling. En mötesinbjudan kommer att skickas ut några dagar innan träffen. Observera att mötesinbjudan kommer att skickas till e-postadressen som angetts vid anmälan.

Kostnad: Detta är ett kostnadsfritt webbinarium

Frågor: Kontakta Marcus Holmberg, marcus.holmberg@idrottsormland.se, 010-476 42 98

Glad Påsk!

Rapport årsmöte 3 mars

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga föreningar och ombud som deltog på det historiska första digitala årsmötet den 3 mars!

Årsmötet leddes av Jimmy Jansson, Eskilstuna kommunstyrelses ordförande.

Röstning tillämpades på ett val, valberedningen hade föreslagit Tomas Karlsson som ny ledamot i styrelsen. Där var det dock ett antal föreningar som istället föreslog omval på Metin Yildirim. Efter röstningen stod det klart att Metin Yildirim valdes in på två nya år i styrelsen med siffrorna 77-43.

I övrigt beslutade årsmötet enligt valberedningens förslag på omval till styrelsen, detta innebär att styrelsen är intakt med samma besättning som 2020.

Gällande valberedningen så beslutade årsmötet att utöka den med två personer, Fehmi Tasci, Södertälje och Isaac Doktorian, Eskilstuna. Den sistnämnde utsågs även till ordförande i valberedningen.

Nya riktlinjer för svensk fotboll fr.o.m. 1 mars

Under förra veckan beslutade Folkhälsomyndigheten att skärpa de allmänna råden för idrotten. Från och med 1 mars får inga andra än yrkesverksamma fotbollslag och spelare spela tränings- och tävlingsmatcher. Därmed ska inga matcher spelas för barn och ungdomar tills myndigheterna anser att smittläget har förbättrats.

På grund av smittläget har Folkhälsomyndigheten och regeringen valt att häva undantaget att barn födda 2005 eller senare att få spela enstaka matcher.

Från och med 1 mars får endast yrkesidrottslag* spela tränings- samt tävlingsmatcher. Nya i kategorin yrkesidrottslag är lagen i U21 Allsvenskan och undantas därmed förbudet att spela matcher.

Beslutet är villkorat av att spelarna som deltar i matcherna till en majoritet ska bestå av spelare från föreningarnas representationslag, som inte går i grund- eller gymnasieskola, samt att av SEF framtaget protokoll för genomförande av de professionella SEF-klubbarnas matcher under Covid-19 i tillämpliga delar ska följas.

Läs mer här, SvFF:s riktlinjer

Nya riktlinjer till fotbollen efter förtydligande

Att en rad kommunala verksamheter ska hållas stängda gällande Covid-19-lagen är ingen nyhet. Men för folkhälsans skull förtydligade regeringen och Folkhälsomyndigheten den 18 februari att kommunala och regionala idrottsanläggningar inte uppmanas att hållas stängda. Vilket öppnar upp för träningsverksamhet för de födda 2001 och tidigare. Därför har SvFF uppdaterat riktlinjerna till svensk fotboll.

Den 18 februari 2021 förtydligade regeringen att kommuner och regioner inte bör hålla idrottsanläggningar som omfattas av bindande smittskyddsregler genom Covid-19-lagen stängda. Det möjliggör även för personer födda 2001 och tidigare att delta i viss gemensam träning både inomhus och utomhus. Det är dock kommunen eller regionen i fråga som beslutar om en anläggning ska hållas öppen.

SvFF:s rinklinjer (uppdaterade 2021-02-23) (PDF-dokument)

Inomhusträning tillåtet för födda 2002 och senare – men matcher bara för födda 2005 och senare

Från och med den 6 februari öppnar Folkhälsomyndigheten upp för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus, men att spela enstaka matcher gäller endast personer födda 2005 eller senare. Personer födda 2001 och tidigare ska träna utomhus och fortsatt undvika att träna i större grupper. All träning ska ske enligt FHM:s rekommendationer. Observera att varje enskild kommun bedömer hur verksamhet kan bedrivas i deras anläggningar på ett smittsäkert sätt. Detta kan innebära att maxantal i en inomhushall kan vara olika även om storleken på hallen är snarlik.

Här finns Svenska Fotbollförbundets riktlinjer att läsa.

Nuläge för fotbollen under pandemin

Barn och unga (födda 2005 och senare) ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus framöver. Det beslutade regeringen och Folkhälsomyndigheten den 21 januari. SvFF har uppdaterat riktlinjerna till fotbollen i och med detta.

Den 10 januari trädde den nya covid 19-lagen i kraft som ledde till nya regler och ansvar för föreningar som bedriver inomhusportanläggningar som är öppna för allmänheten.

Den 21 januari 2021 ändrade regeringen och FHM rekommendationen till kommuner och regioner på så sätt att barn och unga (födda 2005 och senare) framöver ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus.

Fortfarande bör Folkhälsomyndighetens övriga grundläggande råd och rekommendationer följas. SvFF uppmanar alla inom svensk fotboll att hålla sig informerad om, och följa, vad som beslutas i sin kommun och region.

Sammanfattning - nuläge för fotbollen

  • Yrkesidrottslag får både träna och spela matcher.
  • Barn födda 2005 och senare får träna, både inomhus och utomhus, samt spela enstaka matcher.
  • De som är födda 2004 och tidigare (och som inte är yrkesidrottare) får träna, men inte spela match.

Till de nya riktlinjerna:

Inbjudan till kostnadsfria lunchwebbinarier

Södermanlands FF, Örebro Läns FF, Västmanlands FF och Värmlands FF bjuder in till kostnadsfria lunchwebbinarier under våren 2021. Dessa webbinarier har som syfte att ge inspiration, information och utbildning i aktuella frågor m.m.

Webbinarierna vänder sig till föreningar, ledare, instruktörer, styrelser, föräldrar m.fl. som vill ha fördjupad information kring de olika ämnena.

Vi genomför lunchwebbinarierna via TEAMS, länk erhålles vid anmälan.

klicka på rubriken för information om anmälan!

RF:s kompensationsstöd till föreningar

Från och med idag 15 januari fram till den 26 januari är det möjligt att ansöka om kompensationsstöd gällande kvartal 4 2020 hos Riksidrottsförbundet. Missa inte att söka om ni behöver hjälp för att fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang.

Läs om hur du söker här!

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter